Eettiset säännöt

Eettiset väärinkäytökset

HI on sitoutunut eettisiin liiketoimintatapoihin ja pidämme vakavasti liiketoimintomme suhteen eettisiä väärinkäytöksiä. Ilmoita kaikki väitetyt eettiset virheet käyttämällä alla olevia tietoja. Jos olet tietoinen siitä, että HI: n työntekijät osallistuvat alla oleviin asioihin, voit ilmoittaa meille:

· Työntekijät saavat toimittajalta, asiakkaalta tai muulta kolmannelta osapuolelta komission tai muun laittoman hyödyn.

· Käyttämällä asemaa laittomien voittojen saamiseksi suoraan tai epäsuorasti.

· Lahjoittaa tai yrittää lahjottaa hallituksen virkamies.

· Käyttämällä heidän asemaansa karkottamaan omaisuutta muilta.

· Laitteiden tai muun omaisuuden väärinkäyttö tai varastaminen.


Eettiset väärinkäytökset raportointiperiaatteet

HI noudattaa seuraavia periaatteita suhteessa mihinkään eettiseen rikkomukseen:

· HI ryhtyy kaikkiin oikeudellisiin toimenpiteisiin kaikkien henkilökohtaisten tietojen ja muiden sellaisten tietojen luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, jotka eivät muuten ole julkisesti saatavilla.

· Et saa toimia väärin tai tietoisesti ja tahallaan tehdä väärä lausunto. Olet vastuussa väitteistä, jotka osoittautuvat tehdyiksi haitalliseksi tai tietoisesti väärennetyiksi.

· Vaikka raportit voidaan tehdä nimettömästi, HI rohkaisee ketään, joka raportoi eettisestä rikkomuksesta, sisällyttääkseen nimensä ja yhteystietonsa perusteellisen tutkimuksen tueksi.

· Anonyymisti tehdyt raportit tutkitaan asianmukaisesti raportin vakavuuden perusteella ja todennäköisyyden vahvistamiseksi väitteestä muista todennettavissa olevista lähteistä.Raportin luominen

Voit ilmoittaa eettisestä rikkomuksesta seuraavilla tavoilla:

Sähköpostitse: ethicsreporting@himicrowave.com